Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami.
 2. Właścicielem strony i jednocześnie Administratorem danych jest Edyta Kornacka Trycho Medica, NIP: 7761621736, zwany dalej Administratorem.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
  • adres e-mail
  • imię
  • numer telefonu
 5. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej. Podstawa prawna– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 9. Informacje o użytkownikach serwisu internetowego www.trycho-medica.pl i ich zachowaniach są zbierane w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 10. Ponadto zbieramy następujące dane osobowe w określonych poniżej celach:
  1. informacje o historii medycznej, stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, odbywanych terapiach, wieku, wzroście, masie ciała, aby zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych usług
  2. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, aby mieć możliwość kontaktu i przekazywania informacji
  3. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres email osób trzecich upoważnionych do odbierania informacji dotyczących Pani / Pana oraz potwierdzenie możliwości wykorzystania tych danych przez osobę upoważnioną, aby mieć możliwość udzielania informacji takim osobom trzecim przez Panią / Pana upoważnionym.
 11. Pani / Pana dane osobowe, w tym te pozostawione w serwisie www.trycho-medica.pl, nie zostaną sprzedane ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim. Dane osobowe i dotyczące obecnego oraz historycznego stanu zdrowia mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce: KONTAKT.