Reklamacja Logistyczna

Czas na zgłoszenie incydentu: 3 dni

email kontaktowy: reklamacje@trycho-medica.pl

Odebranie paczki
Odebranie paczki
Zgłoszenie reklamacji

Reklamacja Produktowa

dla produktów typu: suszarka, prostownica itp.

Czas na zgłoszenie incydentu: 10 dni

email kontaktowy: reklamacje@trycho-medica.pl

Odebranie paczki
Odebranie paczki
Odebranie paczki
Zgłoszenie reklamacji

Gwarancja Producenta

dla produktów typu: suszarka, prostownica itp.

Czas na zgłoszenie gwarancyjne: 24m

email kontaktowy: reklamacje@trycho-medica.pl

Identyfikaja problemu
Identyfikaja problemu

Zwroty

Uwaga, używane kosmetyki nie podelgają zwrotowi

Czas na zgłoszenie: 14 dni

email kontaktowy: zwroty@trycho-medica.pl

Inicjacja zwrotu produktu
Zwrot produktu
Zwrot środków